Home

Introduction

Ich wurde oft gefragt, meine Gedanken, Gefühle, Erfahrungen, Geschichten mitzuteilen. Angeblich helfen sie. Angeblich entdecken Menschen in denen Kontakt zu eigener Kraft, eigenem Licht, eigener Liebe; die Verbindung zu sich selber. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich freue mich, wenn das so ist. Es ist aber für mich nichts Neues, oder Überraschendes.…

Einführung

I was often asked to share my thoughts, feelings, experiences, my story. Supposedly they help. Supposedly through them people connect to their own power, their own light, their own love: they connect to themselves. I don’t know if that’s the case, but I’m glad if it is. At the same time, it’s not something new…

Premessa

Często byłem namawiany na to, aby dzielić się moimi przemyśleniami, odczuciami, doświadczeniami, historiami. Podobno pomagają. Podobno dzięki nim odnajdują ludzie kontakt ze swoją Mocą, swoim Światłem, swoją Miłością; odnajdują połączenie ze sobą samym. Nie wiem, czy tak jest, ale cieszę się, jeśli to prawda. Ale też nie jest to też dla mnie czymś nowym, czymś…

Neueste Beiträge/newest postings

Wyciągam łapkę do świata (…)/I reach my little paw to the world (…)

Wyciągam łapkę do świata, A świat mi mydłem mydłuje, Że aż z brzucha kichanie przychodzi, Że aż żyję życiem, co jest nas dwóch, Więc przeglądam się w lustrze kałuży, I świat jest mną I reach my little paw to the world, While the world is soaping me soapy, That sneezes come up from the belly,…

Erhalte Benachrichtigungen über neue Inhalte direkt per E-Mail

Get a notification about new contents directly per Email