Startseite/Home

Introduction

Ich wurde oft gefragt, meine Gedanken, Gefühle, Erfahrungen, Geschichten mitzuteilen. Angeblich helfen sie. Angeblich entdecken Menschen in denen Kontakt zu eigener Kraft, eigenem Licht, eigener Liebe; die Verbindung zu sich selber. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich freue mich, wenn das so ist. Es ist aber für mich nichts Neues, oder Überraschendes.„Introduction“ weiterlesen

Einführung

I was often asked to share my thoughts, feelings, experiences, my story. Supposedly they help. Supposedly through them people connect to their own power, their own light, their own love: they connect to themselves. I don’t know if that’s the case, but I’m glad if it is. At the same time, it’s not something new„Einführung“ weiterlesen

Premessa

Często byłem namawiany na to, aby dzielić się moimi przemyśleniami, odczuciami, doświadczeniami, historiami. Podobno pomagają. Podobno dzięki nim odnajdują ludzie kontakt ze swoją Mocą, swoim Światłem, swoją Miłością; odnajdują połączenie ze sobą samym. Nie wiem, czy tak jest, ale cieszę się, jeśli to prawda. Ale też nie jest to też dla mnie czymś nowym, czymś„Premessa“ weiterlesen

Neueste Beiträge/newest postings

w pustej przestrzeni (…)/in empty space(…)/im leeren Raum (…)/在空的空间里(…)

w pustej przestrzeni nagle szczęśliwy nagle nieszczęśliwy pusty pokój puste ściany nie ma nikogo ale szukam winnych kto niesie mi strach? kto chce mnie oszukać? tym zajęty stwarzam nowe światy marzę stwarzam iluzje myśl myśl myśl zniewalam siebie samego słońce spomiędzy chmur ogrzewa moją twarz uwalniam siebie samego myśl myśl myśl i wierzę w ich„w pustej przestrzeni (…)/in empty space(…)/im leeren Raum (…)/在空的空间里(…)“ weiterlesen

Widzieć…/To see…

Widzieć… Świat dzieje się pomimo. Zasypiając w przekonaniu, że to ostatni raz – budzi się znowu. Tyle wysiłku, pracy – zima uśpiła świat. Więc usiąść, przymknąć oczy, oddychać – trawa wykiełkuje znowu. Choćby bez niego. Bo tak jak wcześniej pochowany, spalony, poćwiartowany – obudzi się ponownie. Obserwator… To see… The world happens despite everything. Falling„Widzieć…/To see…“ weiterlesen

nie ma nas tam (…)/we are not there (…)

nie ma nas tam i tu nas nie ma. tam, gdzie gwiazdy gaszą tu, gdzie kocham cię. pomiędzy „trzeba” a „pragnąć” pomiędzy… tułamy się we are not there and not here either. there, where they put out the stars here, where I love you. between “ought to” and “desire” between… we wander

Erhalte Benachrichtigungen über neue Inhalte direkt per E-Mail

Get a notification about new contents directly per Email