Sakyong Mipham Rinpoche – Goodbye/Żegnaj

Goodbye.
That’s my practice
Morning, afternoon, evening.
“Hello,” is what I say
But in reality, I am saying goodbye.

Life is a continuum, 
A practice of saying goodbye:
Sometimes a little goodbye
Sometimes a big goodbye
Sometimes a casual, nonchalant goodbye.

We’re always fooling ourselves, 
Covering up the goodbye with hello.
Hello to my face in the mirror when I wash early in the morning
Hello to my socks and shoes
Hello to the road I walk on, the sky I gaze into. 
Constantly I yearn and fool myself
With “hello.”

If I am truly fearless and courageous
I will realize the nature of goodbye.
It’s okay to say goodbye.
Goodbye make the best of friends.
Goodbyes give us dignity —
Freedom from holding on so tight, 
Ignoring the inevitable.
When I meet somebody for the first time,
I can say goodbye,
For truly that is how friendship will end.
Next time I drink coffee, I will say goodbye.

As I breathe in the sunshine on Midsummer’s Day,
I feel liberated because I can say goodbye, 
Knowing it is good—it is very, very good.
Life is a perpetual release, 
A lesson that the cosmos says goodbye.

This song was sung by a traveler
Who delights in knowing how to say goodbye. 

Pożegnania,
To moja praktyka
Rano, po południu, wieczorem
Mówię "Witaj"
Ale w rzeczywistości mówię żegnaj.

Życie to ciągłość,
Praktyki mówienia żegnaj:
Niekiedy małe żegnaj
Niekiedy duże żegnaj
Niekiedy niedbałe, nonszalanckie żegnaj.

Nieustannie się oszukujemy,
Pokrywając żegnaj przez witaj,
Witaj do mej twarzy w lustrze gdy rano myję się
Witajcie do skarpetek i butów
Witaj do drogi, którą idę, do nieba na które patrzę.
Nieustannie tęsknię i oszukuję się
Z "witaj".

Jeśli jestem naprawdę nieulękniony i odważny
Rozumiem naturę pożegnania,
To jest OK powiedzieć żegnaj,
Pożegnania tworzą najlepszych przyjaciół.
Pożegnania dają nam godność - 
Wyzwolenie od kurczowego trzymania,
Ignorując nieuniknione.
Gdy spotykam kogoś po raz pierwszy
Mogę powiedzieć żegnaj
Bo naprawdę tak zakończy się przyjaźń.
Następnym razem gdy będę pić kawę, powiem żegnaj,
Gdy wdycham światło słońca w dniu świętojańskim,
Czuję się wyzwolony bo mogę powiedzieć żegnaj.

Ta wiedza jest dobra, bardzo, bardzo dobra.
Życie to nieustanne wyzwalanie,
Lekcja, w której kosmos mówi żegnaj.

To pieśń śpiewana przez podróżnika,
Który raduje się wiedzą jak mówić żegnaj.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: