wybrałem ten czas (…)/ ich habe diese Zeit gewählt (…)/I chose this time (…)

Denise Jans , from: http://www.unsplash.com
wybrałem ten czas
wybrałem to miejsce
wybrałem to ciało 
żeby nauczyć się i połączyć 
ciemność ze światłem
materię z przestrzenią
śmierć z życiem 
brud ziemi z czystością nieba
.
ale przestraszyła mnie ta klatka ciała 
przestraszył brak skrzydeł 
zapomniałem o własnym wyborze
pogardziłem więc zwierzęciem ciała

odrzucone zamknęło mnie
zemściło się 
oszukało każąc wierzyć 
że śmiercią jestem 
i uwierzyłem w prawdę ciała 
przyjąłem za rzeczywistość historie zmysłów 
które ciało postawiło między mną a światem
przyjąłem jego strach 
wierząc że jestem brudny 
w brudnym świecie
tak też potrafiłem kochać tylko
przez ciało szukając swojej drugiej połowy 
obiecało ciało zapomnienie i ukojenie 
w tej nadziei chciałem umrzeć
bo już tylko śmierć 
była wyjściem z tej dusznej klatki

zapomniał duch gdzie jest ciało 
zapomniał też siebie 

***
w tej śmierci leżąc 
w upadku
przypomniałem sobie światło
chcę żyć!
i przytuliłem ten brud i tę ciemność
ciało spojrzało na mnie 
i powróciło 
a ja przytuliłem zwierzę ciała 
wsłuchałem w jego rytm
wsłuchałem w oddech i serca bicie
i przyjąłem jego strach gniew i ból
które są moimi
przyjąłem w świetle którym jestem 
nauczyłem każdego kawałka skóry
każdego mięśnia ścięgna
dotknąłem krocza które jest bramą życia i mocy
i ciało podniosło mnie 
pozwoliło dosiąść 
i staliśmy się jednym 
staliśmy się jednością 
zatarły się granice między nami

dzisiaj uczy mnie ono kontaktu ze światem
a ja uczę go światła
jego zmysły jego intuicja są moimi
a moja siła jego mocą

powróciłem do domu
tutaj w tym życiu
aby wyruszyć w poszukiwaniu domu
którym jest cały wszechświat 

ich habe diese Zeit gewählt 
ich habe diesen Ort gewählt
ich habe diesen Körper gewählt
um zu lernen und verbinden
die Dunkelheit mit dem Licht
die Materie mit dem Raum
den Tod mit dem Leben
den Dreck der Erde mit der Reinheit des Himmels
.
aber der Käfig des Körpers erschreckte mich
erschreckte die Abwesenheit der Flügel
ich vergaß meine Wahl
dann verachtete ich das Tier des Körpers

abgelehnter verschloss mich
rächte sich
betrog mich ließ mich glauben
dass ich der Tod bin
ich habe ihm geglaubt
ich nahm die Geschichten der Sinne als die Realität an
die der Körper zwischen mich und die Welt stellte
ich nahm seine Angst ein
glaubend dass ich dreckig bin
in dreckiger Welt
nur so war ich fähig zu lieben
durch den Körper suchend nach meiner zweiten Hälfte
er versprach das Vergessen und Trost
in dieser Hoffnung wollte ich sterben
weil nur der Tod
der Ausgang aus diesem engen Käfig war

der Geist vergaß wo der Körper ist
er hat auch sich selben vergessen

***
in dem Tod liegend
im Sturz
erinnerte ich mich das Licht
ich will leben!
und ich umarmte diesen Dreck und diese Dunkelheit
der Körper schaute mich an
und kehrte zu mir zurück
ich drückte an mich das Tier des Körpers
ich fing an seinen Rhythmus zu hören
sein Atem und Herzschlag zu hören
und ich nahm seine Angst Zorn und Schmerz an
die meine sind
ich nahm an im Licht das ich bin
ich lernte jeden Stuck der Haut
jeden Muskel jede Sehne
ich fasste den Damm der die Pforte des Lebens und der Macht ist
und der Körper hob mich
und ließ zu sich zu besteigen
und wir sind Eins geworden
die Grenzen zwischen uns verwischten

heute lehrt er mich den Kontakt mit der Welt
und ich lehre ihn übers Licht
sein Sinnen seine Intuition sind meine
und meine Kraft ist seine Macht

ich bin nach Hause zurückgekommen
hier in diesem Leben
um auf die Suche nach Heim aufzubrechen
die das ganze Universum ist

I chose this time
I chose this place
I chose this body
to learn and unite
darkness with light
matter with space
death with life
dirt of the earth with the sky’s clearness
.
but I got spooked by this cage of the body
frightened by the lack of wings
I forgot my own choice
and disdained the animal of the body

rejected, it shut me out
it retaliated
deceived me making me believe
that I am death
I conceded to the truth of the body
I took for reality the story of the senses 
that the body put between me and the world
I succumbed to its fear
believing I am filthy
in a filthy world
in this way only I was able to love
through body looking for my other half 
the body promised me oblivion and relief
in this hope I yearned for death
as the sole exit 
from this stifling cage

the spirit forgot where the body is
it forgot itself as well

***
lying in this death
fallen
I remembered the light
I want to live!
and I put my arms around the filth and the darkness
the body looked at me
and came back
I embraced the animal of the body
tuned myself to its rhythm
listened to the breath and the heartbeat
and I embraced its fear rage and pain
that were my own
I welcomed it all in the light that is me
I learned every bit of skin
every muscle every tendon
I touched my crotch the gate of life and power
and the body lifted me up
let me mount it
and we became one
we became oneness
the borders between us bleared

today it teaches me the contact with the world
and I teach it the light
its senses its intuition are mine
and my strength its power

I have returned home
here in this life
to set forth in search of home
the universe in itself

Ein Kommentar zu “wybrałem ten czas (…)/ ich habe diese Zeit gewählt (…)/I chose this time (…)

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: