pozostawiony (…)/abandoned (…)

I am Nah, from: http://www.unsplash.com
“Jak gwiazdy na niebie twoje oczy”

...
pozostawiony...
bez ojca i matki...

zamykam oczy otwieram:

nie ma ciebie... nie ma jego ani jej... niczego nie ma... nie ma gwiazd i ziemi... światła i samotności... nie ma początku i końca... śmierci i narodzin... smutku... i radości też nie ma... a wszystko jest... i wszystkim jestem... a wszystko jest mną...

mnie nawet nie ma...

moje usta nieme
wypowiadają modlitwę
we wszystkich językach świata... 

czekam na odpowiedź
dłoni na mój dotyk...

”Your eyes like stars in the sky”

…
abandoned…
with no father and no mother…

I close my eyes open:

there is no you… no him or her… no nothingness… no stars and no earth… no light and no loneliness… no beginning and no end… no death and no birth… no sadness… and no joy… and everything is… and I am everything… and everything is me…

not even I am…

my mute lips
say out the prayer
in every language of this world

I wait on the answer
of a hand to my touch…

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: