promień słońca przymyka oczy (…) /a ray of sun shuts my eyes (…)

Kelly Sikkema, from: http://www.unsplash.com
promień słońca przymyka oczy 
zimność kropli deszczu przestrasza skórę 
znikam w nich... 

świat zaskakuje... 

ten krótki moment 
pomiędzy 
w nagości bez maski 

i zaraz potem panika 
strach przeszłości 
strach przyszłości 
strach bycia nikim 
strach bycia wszystkim 

pomiędzy 
mogę umrzeć 
pomiędzy 
mogę się narodzić 

chcę uciec 
wypełnić pustkę przestrzeni 
zasnąć 
strząsnąć to przebudzenie 
zapomnieć siebie 
w kochanku 
w łyku wódki 
w rutynie działania 
w przyzwyczajeniu 
w gniewie agresji zazdrości 
................................................ 
ale coraz częściej 
zatrzymuję się w pomiędzy 
wdycham strach i panikę 
wyciągam rękę w stronę tego demona 
którego stworzyłem naprzeciw siebie 

wdech 
i krok do przodu 
wdech 
i wyciągam dłoń w dotyku 

wybieram kontakt w świetle 

i staję się znowu sobą 

tańczę swój strach 
celebruję siebie 

powracam do domu 

a ray of sun shuts my eyes
the cold of a raindrop scares my skin
I disappear in them…

the world surprises…

this short moment
in between
bare and without mask

a moment later panic
fear of the past
fear of the future
fear of being nobody
fear of being everything

in between
I can die
in between
I can be born

I want to run
to fill the empty of space
to fall asleep
shake this awakening down
forget myself
in a lover
in a sip of vodka
in the routine of doing
in a habit
in rage aggression envy
................................................
but more and more often
I stop in between
I breathe in the fear and panic
I stretch out my hand towards this demon
I created in front of me

breathe in
and step forward
breathe in
and stretch out my hand to touch

I choose to engage in the light

and I become myself again

I dance my fear
I celebrate myself

I come home again

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: