Kim jestem? (…)/Who am I? (…)

Aarn Giri, from: http://www.unsplash.com
Kim jestem?
Wer bin ich?
Who am I?
我是谁
кто я?

W imieniu moim zapisana śmierć
mojego bliźniaka
Zanim wydaliśmy wspólny pierwszy krzyk...

Nie jestem imieniem...

Kim jestem?

Zbierającym kości, które ożywają
w moich dłoniach.

Bizonem prowadzącym stado
przez wysokie trawy,
aby nie zadeptać
ukrytego w nich gniazda.

Sępem bez strachu zanurzającym
głowę w śmierci,
aby zamienić ciemność w Życie.

Czarną wilczycą krążącą czujnie
wokół kosmicznej watahy w ciemności
– ktoś powiedział kiedyś, że to mit
więc jestem mitem – 
zbieram odrzucone szczenięta, 
widzę w nich historie ich przyszłych watah. 

Tym jestem i w tym mnie nie ma. 

Źdźbłem trawy kołysanym wiatrem. 
I wiatrem jestem. I szumem. 
I Słońcem. I cieniem rzucanym na wiatr... 

Tym wszystkim uczyniło mnie Życie, 
kiedy poddałem się 
i przestałem wymyślać siebie. 

Nowe imię dostałem – 道秋 – Daoqiu – 
więc Jesienną Drogą jestem. 
I spadłymi liśćmi na niej. 

Jestem też wszystkim, czym chcesz mnie uczynić. 
Uciekając od siebie możesz uczynić mnie swoim wrogiem. 
Ale kiedy w odwadze spojrzysz w lustro moich oczu, 
możesz zobaczyć własną Duszę. 

Kim jestem... 
Może tylko snem motyla... 

Who am I?
Kim jestem?
Wer bin ich?
我是谁
кто я?

Written in my name is the death
of my twin 
Before we let our joint scream out…

I am not the name…

Who am I?

The one gathering bones that come alive
in my hands.

A bison leading the herd
through the high grass,
so we don’t trample
the nest hidden in it.

A vulture diving fearlessly
its head in death,
to transform darkness into Life.

A black she-wolf watchfully circling
around the cosmic wolfpack in the darkness
 – somebody once said it’s a myth
so I am a myth – 
I gather rejected cubs,
I see the stories of their future packs in them.

I am all this and there is no me in that.

A blade of grass swayed by the wind.
And I am the wind. And the sough.
And the sun. And the shadow it casts on the wind…

Life has made me all that
when I surrendered
and stopped inventing myself.

I’ve received a new name – 道秋 – Daoqiu –
So I’ve become an Autumn Path.
And the fallen leaves on it.

I am also everything you want to make me.
Running from yourself you can make me your enemy.
But if you find courage to look in the mirror of my eyes,
you can see your own Soul.

Who am I…
Maybe just a dream of the butterfly…

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: