Nawet kiedy stąd odejdę (…)/Even when I leave here

Nawet kiedy stąd odejdę 
drzewa pozostaną.
Będą sięgać do ukrytej w korzeniach 
pamięci, aby zobaczyć znów 
moją twarz, a potem chwilę, 
w której odwróciłem się 
i zniknąłem.
To będzie mój powrót.
Ja też będę je pamiętał – 
zawsze takie same – 

nawet kiedy ktoś 
zetnie drzewa i rozsypie prochy 
na cztery strony świata.

Even when I leave here
the trees will remain.
They will reach towards hidden in roots 
reminiscence to see again
my face, and then the moment
I turned away
and disappeared.
This will be my return.
And I will remember them as well – 
always exactly as they were – 

Even when somebody
cuts down the trees and scatters the ashes
over the four corners of the world.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: