kiedy dopadnie cię Ciemność (…)/when the Darkness catches up with you (…)

kiedy dopadnie cię Ciemność 
— a musi cię dopaść —
ona jest twoją Matką

zatrzymaj się

wszystkie bestie bandyci i gwałciciele w ciemnościach
są tylko w tobie i historiach, które sobie opowiadasz
i wierzysz w nie

zatrzymaj się

nie szukaj dłoni, która pocieszy twoją samotność
— sam urodziłeś się i sam odejdziesz w śmierć

nie szukaj sztucznego światła czy innych fajerwerków
— oślepią cię

nie zagaduj Ciemności
— ona jest Ciszą, więc stań się Ciszą

zatrzymaj się
i otwórz oczy

patrz w lustro Ciemności
do bólu
bez nazywania

wtedy zobaczysz blask Ciemności
ona pokaże ci kolory i kształty
na które nie masz nazw

słuchaj
usłyszysz szept ścieżki przed tobą

zobaczysz

idź

when the Darkness catches up with you 
– and she will –
she is your Mother

stop

all the monsters thugs and rapists in the dark
are only in you and in the stories you tell yourself
and which you believe

stop

don’t look for a hand that could comfort your loneliness
– you were born alone and alone you will go into death

don’t look for artificial light or other fireworks
– they will only blind you

don’t try to drown the Darkness out with talk
– she is the Silence, so become Silence yourself

stop
and open your eyes

look into the mirror of the Darkness
till it hurts you
look without naming it

then you will see the glow of the Darkness
she will show you colors and shapes
for which you have no names

listen
you will hear the whisper of the path in front of you

you will see

go

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: